"What is not filmed does not exist"
"What is not filmed does not exist"

Tag

psicologia
El documental aconsegueix una mirada interdisciplinar amb la participació d’experts de diferents sectors.
Read More
L’objectiu primordial del PSI és adaptar els serveis sanitaris i socials a les necessitats concretes de cada pacient i acostar-los tant com sigui possible al seu mitjà natural, per consolidar la continuïtat assistencial.
Read More