"What is not filmed does not exist"
"What is not filmed does not exist"

CONTRAST: «PSI: Desfent l’estigma dels malalts mentals»

El PSI és la proposta d’un mètode organitzatiu i d’un procés actiu de gestió dels trastorns mentals severs (TMS) a la comunitat. L’objectiu primordial del PSI és adaptar els serveis sanitaris i socials a les necessitats concretes de cada pacient i acostar-los tant com sigui possible al seu mitjà natural, per consolidar la continuïtat assistencial. En aquest programa veiem com treballem els professionals que porten a terme el programa PSI, parlem amb els pacients per saber de primera mà els seus beneficis. També visitem l’associació de famílies de salut mental de Terrassa.