"What is not filmed does not exist"
"What is not filmed does not exist"

CONTRAST: «Un vespre a l’Andana»

En aquest Contrast passem un vespre a l’Andana, l’alberg per persones sense sostre a on, ofereixen un seguiment de cada usuari per la reincorporació a la societat. L’Andana dóna resposta a una nova necessitat, que cada vegada creix més. Avui en dia qualsevol ciutadà està exposat a situacions d’atur, de desnonament o de trencament del nucli familiar.